Stap Technical Support: uitvoeren van machinale verspanende bewerkingen op locatie. Wij bieden een ondersteunende functie in de wereld van machinering. Onze engineering afdeling is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door VCA gecertificeerde technici. Service, Kwaliteit en Veiligheid hebben naar onze opdrachtgevers toe de hoogste prioriteit.

Stap Technical Support

Worldwide Onsite Engineering

Informatie

On Site machining:

On site machining is het ter plaatse uitvoeren van machinale verspanende bewerkingen met daarvoor speciaal ontwikkelde mobiele machines. Denk hierbij aan werkzaamheden aan bruggen, sluisdeuren, scheepsbouw- en reparatie, (petro)chemische installaties etc. Met machines kunnen wij vrijwel alle bewerkingen die normaliter in een machinefabriek worden uitgevoerd voor U verzorgen. Het gereedschap wordt dus naar het werkstuk gebracht in plaats van andersom.

Speciale Bewerkingen:

Voor het uitvoeren van speciale bewerkingen kunnen bestaande machines worden aangepast of speciale machines of hulpstukken worden ontwikkeld waardoor er altijd een goede oplossing voor de bewerkingsproblemen kan worden gevonden.

Engineering:

Stap technical support heeft een eigen engineering afdeling. Deze afdeling werkt ondersteunend voor alle activiteiten. Berekeningen en tekeningen worden uitgevoerd conform de van toepassing zijnde normen en voorschriften.

Machinaal bewerken:

Machinaal bewerken is het veranderen van de afmetingen of de vorm van een werkstuk, met machinaal aangedreven snij instrumenten.

Kotteren:

Kotteren is een verspannings techniek, het is een vorm van draaien waarbij het produkt stilstaat en het gereedschap draait. Het kottergereedschap is excentrisch bevestigd op de draaiende as, waardoor het een cirkelbeweging maakt.

Frezen:

Frezen is het aanbrengen van sleuven, groeven, randen, inkrozingen e.d. met een frees.